Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego legginsypolskie.pl jest:

AMbusiness Artur Misiak
Edwarda Krasińskiego 3
96-325 Radziejowice

NIP 8371743225
REGON 521856717

numer konta: 73 2490 0005 0000 4500 1697 8817

Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: legginsy_polskie@interia.pl oraz pod nr tel: 507-141-268.

Postanowienia ogólne:

Celem działania Sklepu jest sprzedaż detaliczna odzieży damskiej.

Ceny produktów oferowane na stronie sklepu są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny oferowanych produktów są podane w złotych polskich bez uwzględnienia kosztów przesyłki.

Dokonanie zakupów na stronie Sklepu oraz użytkowanie strony w jakikolwiek sposób tożsame jest z akceptacją w całości poniższego Regulaminu.

Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Wymiary produktów mogą różnić się nieznacznie od podanych w ofertach – dopuszczalne jest wahanie +/-2  cm w rozmiarach ubrań.

Rejestracja i logowanie:

Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest rejestracja, czyli utworzenie Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji, czyli podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania na konto klienta. Rejestracja funkcjonuje w celu uzyskania przez Sprzedawcę danych niezbędnych do realizacji umowy, sprawną komunikację z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz oszczędność czasu Klienta podczas składania kolejnych zamówień.
Aby utworzyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20a16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionych osób trzecich.
Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego legginsypolskie.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.

Procedura składania zamówień:

W Sklepie można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Klient komponuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję „dodaj do koszyka” na stronie produktu. Warunkiem dodania do koszyka jest wybranie odpowiedniego rozmiaru produktu. W tym momencie automatycznie pojawia się dodatkowe okno z zawartością koszyka, gdzie można wybrać następujące opcje: Kontynuuj zakupy, Zobaczyć koszyk oraz Do kasy.

Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).

W Koszyku (zawartość Twojego koszyka) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia oraz wyboru sposób Dostawy. Wybierając polecenie „Przejdź do płatności” Klient wypełnia ma do wyboru: zalogowanie się ( w przypadku posiadania już konta w Sklepie) lub też uzupełnić wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia ( tym przypadku po dokonaniu wyboru „Kupuję i Płacę” otrzymuje się wiadomość email z informacją o utworzeniu konta wraz z instrukcją jak stworzyć hasło ). W tym miejscu są przedstawione wybrane produkty; kwota zamówienia; adres wysyłki; informacje o sposobie dostawy; forma płatności.

Klient określa również czy dokonuje zakupu jako osoba prywatna czy jako firma oraz czy chce otrzymać fakturę. Pole „Uwagi do zamówienia” można wykorzystać do przekazania istotnych informacji dla Sprzedającego. Akceptacja regulaminu jest niezbędną do przejścia do kolejnego kroku.

Po dokonaniu powyższych czynności kończy się naciśnięciem przycisku “Kupuję i płacę.

Po wybraniu przycisku „Kupuję i płacę” zaprezentowane są informację na temat nr. zamówienia; daty zamówienia; kwoty; metody płatności. Dla formy płatności w postaci przedpłaty „Przelewy24” należy wybrać z listy odpowiedni bank do dokonania transakcji oraz zaakceptować regulamin Przelewy24. Finalizacja zamówienia kończy się wybraniem „Potwierdzam Zamówienie” co wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. W przypadku wybrania formy płatności jako przedpłata wybranie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza złożenie zamówienia.

Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

Sprzedawca do każdego zamówienia wystawia na życzenie Klienta fakturę VAT lub fakturę imienną lub paragon fiskalny. Klient wyraża zgodę na wysłanie dokumentu sprzedaży drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Klient ma prawo odebrać oryginał dokumentu sprzedaży w siedzibie Sprzedawcy.

Realizacja zamówienia:

Poprzez kliknięcie w ikonę „Potwierdzam Zamówienie” ( dla formy Przelewy24 ) lub „Kupuję i płacę” ( dla zamówień w formie przedpłaty ) Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.

Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia   zamówienia.

Zamówienia będą przyjmowane do realizacji bezzwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. W nadzwyczajnych okolicznościach czas realizacji zamówień może zostać wydłużony do 14 dni. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.

Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błędnego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

Płatność i dostawa:

Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek banków sprzedawcy.
Sklep umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności : 

Operatorem płatności elektronicznych jest Przelewy24

Płatności błyskawiczne dokonywane są zgodnie z regulaminami ich operatorów.

Koszt wysyłki realizowany przez kuriera Inpost na terenie Polski wynosi: 19,99 PLN Istnieje możliwość wysyłki za pośrednictwem paczkomatów Inpost po wcześniejszej przedpłacie i wynosi – 16,99 PLN. Koszt wysyłki za pobraniem wynosi – 25,99 PLN.

W przypadku zamówień powyżej 300 PLN ( przy przedpłacie na konto) wysyłka jest darmowa.

W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 3 dni, zamówienie zostanie anulowane.

Warunki reklamacji towarów:

Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

Reklamacje, czyli zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy przesyłać na adres:

AMbusiness Artur Misiak
ul. Edwarda Krasińskiego 3
96-325 Radziejowice, Polska

Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon fiskalny, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.

W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu na adres Klienta.

Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Prosimy wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI dostępny na stronie do pobrania i załączyć do paczki z produktem reklamowanym.

Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów:

Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: AMbusiness Artur Misiak ul. Edwarda Krasińskiego 3 96-325 Radziejowice Polska lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: legginsy_polskie@interia.pl

Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą za wyjątkiem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które dokonują zakupu związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, który nie ma dla nich charakteru zawodowego.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, bez uwzględnienia kosztów przesyłki – dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.

Klient powinien odesłać rzecz wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zakup do Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Przed odstąpieniem od umowy Klient ma prawo korzystania z rzeczy tylko w taki sposób, w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne.

W przypadku, gdy Klient zwraca rzecz noszącą ślady użytkowania, zniszczoną lub uszkodzoną, Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kwotą odszkodowania z tego tytułu. W tym celu Sprzedawca wezwie Kupującego do zapłaty, a następnie będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelności Klienta o zwrot kosztów wynikających z odstąpienia od zawartej umowy.

Prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZWROTU załączonego na stronie, celem ułatwienia procedury.

Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.

Ochrona prywatności:

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu